חזרה

שיטת המקל והגזר היא כינויה של שיטת שכנוע וחינוך המתבססת על מתן תמריצים חיוביים לגוף המבצע את הפעולה הרצויה, וענישה במידה ולא יבוצע הדבר על ידו. המקל מסמל את חלק הענישה והגזר את חלק התמריצים. הרעיון העקרוני העומד מאחורי השיטה הוא, כי אין די באחת מן הפעולות (המקל או הגזר) כדי להפעיל כראוי את מבצע הפעולה, וזאת משום שבמידה ויופעל רק החלק השלילי (המקל), הדבר עלול להביא לאנטגוניזם כלפי המפעיל, ובמידה ויופעל רק התמריץ החיובי הדבר כשלעצמו איננו מספק, בשל חוסר המחויבות מצד הפועל לביצוע העניין. בכללות בחינוך השיטה מקובלת, וניתן לראותה לדוגמה במורים הנותנים תמריצים לתלמידים מצטיינים אך מאידך במידת הצורך, מורידים ציונים לתלמידיהם הכושלים במבחנים ותעודות. רעיון דומה מובא כבר בדברי הנביא זכריה, במשל הרועים שלו: "ואקח לי שני מקלות: לאחד קראתי נועם ולאחר קראתי חובלים" (זכריה, י"א, ז)