חזרה

בסיפור הקצר ישנו מספר מצומצם של דמויות.

דמות ראשית: בעלת מעמד וחשיבות רבה בסיפור. עומדת במרכז הסיפור.

דמות משנית: מאירה את הדמות הראשית , מסייעת לאפיון הדמות הראשית. מעמדה וחשיבותה ביצירה נמוך יותר.

דמות שולית: בעלת חשיבות נמוכה ביותר, משמשת בחזקת ניצבים סיפוריים, רקע(גם זו דמות משנית).

ומה מבחינת עומק הדמות ומורכבותה?
דמות עגולה: דמות מורכבת ומתפתחת שעשויה להפתיע ולהשתנות. דמות המעוצבת לעומק. מגלה תכונות אופי מובהקות ואיכות אנושית ייחודית.(זוהי בדרך כלל הדמות הראשית בסיפור)

דמות שטוחה: חד מימדית, חסרת לבטים. אינה מתפתחת במהלך העלילה ולא חלים בה שינויים(זוהי הדמות המשנית בסיפור).


ואלו דרכי אפיון הדמויות:

אפיון ישיר: כולל אמירות ישירות של המספר על הדמות, הופעתה החיצונית, התנהגותה ותכונותיה.

אפיון עקיף: באפיון העקיף מפעיל המספר אמצעים שונים מתוכם מסיק הקורא על הדמות. הדמות עשויה להתאפיין באמצעות מצבה החברתי ומעמדה בסביבה הקרובה, וכן באמצעות התנהגותה ותגובתה במצבים שונים. אמצעי אפיון עקיף נוסף הוא חשיפת עולמה הפנימי ומחשבותיה של הדמות.

וכעת נתאר את סוגי המספרים השונים:
דמות המספר: יש להבחין בין הסופר שהוא האישיות הביוגרפית שחיברה את היצירה ובין המספר המגולל לפנינו את הסיפור מנקודת ראותו.

מספר כל יודע: נמצא מחוץ לעולמו של הסיפור. מצטיין בסמכות בלתי מוגבלת לדעת ולהבין את הכול. מסוגל להיות במספר מקומות באותו זמן ונכנס לנפש הדמויות. בוחר לעצמו נקודת מבט. בדר-כלל מספר בגוף שלישי.יכול להתערב במהלך היצירה ולהיות אירוני, שופט וכד'.

מספר עד: שייך לעולמו של הסיפור. מגיש את הסיפור בצורת דיווח על דמויות ועל אירועים עליהם עמד כעד ראיה או שמיעה.

מספר גיבור: הדמות הראשית ביצירה, מספרת סיפורה בגוף ראשון. נקודת ראות סובייקטיבית.