חזרה

סוגי סיומות בסיפור הקצר:

סוף סגור - סוף הפותר את הבעיה/ות שעלתה בסיפור ומסתיים בנקודה.

סוף פתוח - סוף שאינו פותר את הבעיה/ות שעלתה בסיפור. הקורא נשאר במצב של אי-ודאות באשר לגורלם ועתידם של הגיבורים. מצב זה גורם לתחושה מטרידה של מבוי סתום בלי פתרון.