חזרה

 קורצ'אק היה קשוב לתלונות הילדים והשתדל לטפל בכל התלונות שהופנו כלפיו. קורצ'אק הנהיג הסדר במוסדותיו והוא הקשר בכתב עם תלמידים  בדרך בה היו הילדים משלשלים לתיבה את מכתביהם, ובכך היו מביעים את משאלותיהם, ספקותיהם, בעיותיהם, חששותיהם וכדומה. יאנוש קורצאק שימש בשביל יצחק בלפר דמות אב ורצה שישאר איתה וישמיך לשמור עלייה מפניי שלא הבין לאן הם הולכים כדיי שירצה שיעזור ובעצם יציל את עצמו.