חיזוק חומות ירושלים - תסריט המשחק האם נמליץ לנחמיה, מנהיג ישראל בתחילת בית שני, לחזק את חומת ירושלים הפרוצה?


רקע

נחמיה היה שר המשקים של ארתחששתא מלך פרס. על אף שבית המקדש השני כבר נבנה, שליח מארץ ישראל סיפר לנחמיה שהמצב בתוך העיר קשה מאוד - חומת ירושלים פרוצה ושעריה שרופים באש.

בעקבות כך, מלא בחששות אך גם באומץ, החליט נחמיה לעלות לירושלים ולבחון את המצב מקרוב. כאשר הגיע לירושלים ראה כי אכן החומה פרוצה וכי מתחולל כאוס בעיר. עם זאת, לא היה בטוח כיצד עליו לפעול:

האם כדאי להשקיע עכשיו בבניית החומה? האם תצמח מזה תועלת? האם זה מצדיק את הסיכונים שקשורים בכך? האם יהיו לו משאבים מספיקים לעשות את המלאכה?

***

בקרוב תשתתפו במשחק תפקידים אינטרנטי. התקדמו לפי ההוראות, היכנסו לנעלי הדמות שתקבלו וקראו היטב את מקורות המידע שיצורפו לכם בכדי שתוכלו לבסס עליהם את טענותיכם.

בהצלחה!

הדמויות

עזרא הסופר

עזרא הוא כהן מיוחס עד לאהרן הכהן, והוא בקי מאוד מתורה. עזרא עלה מבבל לפני נחמיה. עזרא הוא מנהיג רוחני וחשוב לו מאוד להילחם בתופעת ההתבוללות שיש בעם.

עזרא מודע לבעיות שקיימות בעם מבחינה ביטחונית, כלכלית, חברתית ובעיקר רוחנית, והוא פועל לחיזוק הקשר לתורה ושמירתה בעם ישראל.


המשימה שלך

עליך לשכנע את נחמיה מדוע כדאי לו לחזק את החומה. הבא טיעונים שונים לשכנוע.


משאבים


סנבלט החורוני

סנבלט הוא מזרע הגויים שהושיב מלך אשור בארץ ישראל לאחר שהגלה לאשור את עשרת השבטים. כאשר גלו ישראל בחורבן בית ראשון – שמח סנבלט יחד עם אחיו השומרונים שעכשיו הוא יוכל להשתלט על הארץ והיהודים לא יפריעו לו יותר.

עכשיו, משעלו שוב היהודים לארץ ובנו את בית המקדש – חורה מאוד כל העניין לסנבלט וחבריו, והם מנסים מאוד בכל דרך לעצור את התפתחות היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט.


המשימה שלך

עליך לשכנע את נחמיה מדוע לא כדאי לו לחזק את החומה. הבא טיעונים שונים לשכנוע.


משאבים


זכריה הנביא

זכריה ניבא לישראל בתחילת בית שני. הוא איש צדיק וקדוש וראה מה הולך לקרות לישראל בעתיד. מתוך כך, ידע גם מה לייעץ לנחמיה לעשות בהווה.

זכריה מודע לבעיות התרבותיות והרוחניות שקיימות בארץ, והוא צופה מה ימשיך ויקרה בעתיד אם המצב ימשיך כפי שהוא בלי שייעשו התיקונים הנדרשים.


המשימה שלך

עליך לשכנע את נחמיה מדוע כדאי לו לחזק את החומה. הבא טיעונים שונים לשכנוע.


משאבים


שמעיה בן דליה

שמעיה הוא איש מוערך בקרב היהודים ויש כאלו הרואים אותו בתור איש קדוש. עם זאת מתברר שהוא נביא שקר והוא עושה את עבודתו עבור בצע כסף ולא לשם שמים. כיום יש לו חברים טובים מבין הגויים שיושבים בארץ ישראל והוא רוצה להמשיך לשמור איתם על קשר.


המשימה שלך

עליך לשכנע את נחמיה מדוע לא כדאי לו לחזק את החומה. הבא טיעונים שונים לשכנוע.


משאבים


מרדכי היהודי

מרדכי הוא מיוחד מאוד – במהלך חייו הוא ראה את בית המקדש הראשון, גלה לבבל בגלות יכניה, היה שר חשוב במלכות אחשוורוש מלך פרס, ובעת שיבת היהודים לציון – עלה עמהם.

בשושן הבירה למד מרדכי תכסיסי מלכות מהם, וידע כיצד לנהל ממלכה. גם עכשיו בארץ הוא יודע מה טוב ליהודים, מה כדאי לעשות כשבונים מחדש את הארץ ומה לא.


המשימה שלך

עליך להסביר לנחמיה מתי בונים חומה לעיר ולאיזו מטרה, ולפי זה לגבש עמדה בעד או נגד בניית החומה ולשכנע את נחמיה.


משאבים


מערכה 1: שם המערכה1.

הודעה פומבית

שלום וברוכים הבאים לדיון.

אנא הציגו את עמדתכם. בססו את טענותיכם על דפי הקריאה שקיבלתם.2.

הודעה פומבית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

הי, אם יש כאן דמות שאינכם מסכימים עמה - אנא התייחסו לדבריה!3.

הודעה פומבית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

 מיד יסתיים הדיון - זה זמן להשמיע דעות אחרונות!הצבעה

וכעת, נשמח לשמוע את דעתכם האישית, האם אתם הייתם בוחרים לבנות חומה סביב ירושלים?אפשרות 1
בעד
אפשרות 2
נגד


הודעת תוצאה למקרה שרוב חברי הקבוצה הצביעו אפשרותאפשרות 1

מרבית חברי הקבוצה בחרו באפשרות זו. חזור לכיתה, מיד נמשיך בדיון.


אפשרות 2

מרבית חברי הקבוצה בחרו באפשרות זו. חזור לכיתה, מיד נמשיך בדיון.
נקודות מעניינות לדיון