אל תשלח ידך אל הנער - תסריט המשחק פאנל טלוויזיוני דן בעקדת יצחק


רקע

בשידורי "רשת" מעוניינים לקרב את כלל הציבור בישראל לספר החשוב ביותר בתולדות האנושות – התנ"ך.

לשם כך הופק פאנל מומחים טלוויזיוני שנקרא "לחיות בתנ"כ"

התוכנית הראשונה עוסקת בסיפור "עקדת יצחק" המעלה שאלות המהוות אתגר למפרשים מתחומים שונים.

פאנל המומחים יעסוק בדילמה: האם העקדה מהווה נקודת שיא או שפל בחייו של אברהם?

 

 

 

הדמויות

אברהם אבינו

בן 137 אבל צעיר ברוחו. דמות מקראית, נחשב למונותאיסט הראשון (מאמין באל אחד), ולראשון שבין שלושת האבות במקרא. לפי המסורת היהודית הוא אבי שבטי ישראל, לפי המסורת המוסלמית הוא אבי שבטי ישמעאל.


המשימה שלך

אברהם,

עליך לשכנע את הפאנל כי רגע העקדה הוא רגע של שיא מבחינתך באמונה אמיתית ושלמה באל.


משאבים

מערכה - 01

פרופסור אתי פילוסופית של המוסר

פרופסור אתי היא פילוסופית מוכרת ומפורסמת בתחום המוסר.

הפילוסופיה של המוסר, שנקראת גם אתיקה או תורת המידות, היא ענף של הפילוסופיה העוסק בשאלות "מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו?" ו"מהי 'המידה הטובה'?" ומסייע בהבחנה בין טוב לרע.


המשימה שלך

פרופסור אתי, עלייך ללמד את הפאנל מוסר מהו ולשכנע כי רגע העקדה הינו שפל מוסרי (איפה נשמע שאב יניף סכין אל בנו?) 


משאבים

מערכה - 01

הרב חכמי רב

חכם גדול בתורה וידען גדול. רבים מכירים אותו מתכניות טלוויזיה אחרות בהן הוא משתתף.

זכה לביקורות רבות מהמחנה הדתי בשל דעותיו הליברליות בעינייני הלכה. 

 

 


המשימה שלך

כבוד הרב, עליך לשכנע את הפאנל שהצו האלוהי מחייב יותר מהצו המוסרי!

 


משאבים

מערכה - 01

ד"ר טישו פסיכולוג

ד"ר טישו הוא פסיכולוג קליני המתמחה בטיפול פרטני ומשפחתי.

בפאנל זה הוא יתייחס למצבו של יצחק וליחסיו עם אביו ואמו (אברהם ושרה).


המשימה שלך

ד"ר טישו,

עליך לשכנע את הפאנל שמעשה העקדה הוא מזעזע מבחינה מוסרית!


משאבים

מערכה - 01

גברת ארטה חוקרת אמנות

חוקרת בעל שם עולמי לאמנות יהודית ולשירה עברית.

ספרה 'אברהם-אל-תלך-לשם" שסקר את יצירות האמנות שנוצרו סביב העקדה, זכה להצלחה רבה ותורגם ל-20 שפות.

 


המשימה שלך

גברת ארטה, עלייך להציג פרשנויות לעקדת יצחק מזווית הראיה של אמנות ישראלית ושירה עברית.

והכי חשוב - את חושבת שרגע העקידה הוא שפל מוסרי.


משאבים

מערכה - 01

מערכה 1: שיא אמוני או שפל מוסרי?1.

הודעה פומבית

ברוכים הבאים לתכנית הטלוויזיה 'לחיות בתנ"כ'.

התוכנית הראשונה תעסוק בסיפור "עקדת יצחק", המעלה שאלות מוסריות, תאולוגיות ופסיכולוגיות, המהוות אתגר רב למפרשים לאורך השנים.

הכירו את פאנל המומחים שלנו:

גיבור העלילה אברהם אבינו, פרופסור אתי, הרב חכמי, ד"ר טישו והגברת ארטה.

הקהל בבית מחכה לשמוע את דעותיכם החכמות ואת מה שתכריעו בסוף:

האם רגע העקידה הוא שיא אמוני או שפל מוסרי?

אוחחח...זה הולך מעניין!2.

הודעה פרטית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

אברהם :

עליך לשכנע את הפאנל שרגע העקדה הוא שיא אמוני.

היה רציני, בחר מדרש אחד שניתן לך ונסה לבסס עליו את הטענות שלך.

בהצלחה!

 

 

פרופסור אתי:

עליך לשכנע את הפאנל שרגע העקדה הוא שפל מוסרי.

היי רצינית  - נסי לבסס את הטיעונים שלך על אחד המאמרים המעניינים של שריד או ס. יזהר,

תוכלי ללמוד מהם המון.

בהצלחה!

 

הרב חכמי:

עליך לשכנע את הפאנל שרגע העקדה הוא שיא אמוני.

היה רציני - נסה להתבסס על דבריו לייבוביץ' - תוכל ללמוד מהם המון!

ד"ר טישו:

עליך לשכנע את הפאנל שרגע העקדה הוא שפל מוסרי.

היה רציני - קרא את המקורות שניתנו לך ונסה לבסס את הטיעונים בעזרתם - תוכל ללמוד מהם המון.

בהצלחה!

גברת ארטה:

עליך לשכנע את הפאנל שרגע העקדה הוא שפל מוסרי.

התבססי על המקורות שניתנו לך - תוכלי ללמוד מהם המון.

הציגי בבקשה יצירת אומנות אחת שתואמת את ההשקפה שלך בנושא.

תודה!

 3.

הודעה פרטית (זמן קצר לפני הודעה הבאה)

אברהם :

אברהם,

שמעת את הגברת ארטה, ציין בבקשה דבר אחד שאינך מסכים עמה.

תודה!

פרופסור אתי:

פרופסור אתי,

שמעת את אברהם אבינו, צייני בבקשה דבר אחד שאינך מסכימה עמו.

תודה!

הרב חכמי:

כבוד הרב,

שמעת את פרופסור אתי, ציין בבקשה דבר אחד שאינך מסכים עמה.

תודה!

ד"ר טישו:

דוקטור טישו,

שמעת את אברהם אבינו, ציין בבקשה דבר אחד שאינך מסכים עמו.

תודה!

גברת ארטה:

גברת ארטה,

שמעת את הרב חכמי, צייני בבקשה דבר אחד שאינך מסכימה עמו.

תודה!4.

הודעה פומבית (זמן קצר לפני הודעה הבאה)

קדימה חברים, 

אלו הרגעים האחרונים להביע את דעתכם, ההצבעה קרבה!הצבעה

[username], אחרי ששמעת (והשמעת) את כל הטיעונים,

כיצד היית מגדיר את רגע עקדת יצחק? אפשרות 1
שיא אמוני
אפשרות 2
שפל מוסרי


הודעת תוצאה למקרה שרוב חברי הקבוצה הצביעו אפשרותאפשרות 1

תודה רבה על השתתפותך בפאנל!

החכמת אותנו רבות, נפגש בתכנית הבאה!


אפשרות 2

תודה רבה על השתתפותך בפאנל,

החכמת אותנו רבות, נפגש בתכנית הבאה!
נקודות מעניינות לדיון

  1. נהלו דיון בכיתה בעקבות תוצאות ההצבעה. האם היתה קבוצה שהחלטתה הייתה חריגה? מדוע?
  2. האם בשם האמונה הדתית ניתן לדרוש מאדם לבצע מעשה לא מוסרי? (הביאו דוגמאות נוספות (מהתנ"ך או ממקורות אחרים) שבהן קיים ניגוד בין הצו הדתי לדרכי המוסר (לדוגמה חוק החרם על עמי כנען בדברים כ')
  3. סיפור העקידה מעלה שאלה בסיסית שהעם היהודי נאלץ בעל כורחו להתמודד עמה בכל הדורות: האם ובאיזו מידה ראוי שאדם יקריב עצמו ואת בניו למען אידיאולוגיה שהוא מאמין בה? נמקו. (דוגמאות לכך: החשמונאים, מצדה, קידוש ה' במסעי הצלב וכיוצ"ב)
  4. האם לדעתכם יש ערכים או אידיאולוגיות הנעלים יותר מערך החיים? (הקרבה למען המשפחה, התנדבות לצבא..) נמקו.