Lets play ?! בואו נשחק - תסריט המשחק משָחקים בכיתה, כמה ולמה?


רקע

בעולם הזכרונות הפנטסטי מסתובבים הרבה זכרונות. חלקם אבודים וחלקם מצאו את מקומם בעולם.

סביב שולחן עגול , התקבצו 5 דמויות מיוחדות וניהלו שיחה מרתקת.

בין הנושאים הרבים עלתה השאלה: 
באיזה אופן אילוצי ההגירה/פליטות מעצב את החברה?

היכנסו ותבררו את התשובה.

הדמויות

נורית מורה למתמטיקה רכזת מקצוע מזה 4 שנים

נשואה. אם לשלושה ילדים.  25  שנה במקצוע.
בעד למידה מסורתית פרונטלית. היא נגד שימוש במשחקים ממוחשבים או מכל סוג שהוא בהוראה.


המשימה שלך

את מורה מוערכת, ותחרותית. התלמידים שלך מצטיינים במבחני המיצ"ב. את בעד למידה מסורתית פרונטלית. את נגד שימוש במשחקים ממוחשבים או מכל סוג שהוא בהוראה.
שמת לעצמך כרכזת יעד של הצלחה מירבית ולהיות במקום ראשון בעיר.


משאבים

מערכה - 01

בר מורה למדעים

רווקה, שנה שלישית בהוראה. 
בעד כל סוגי המשחק לצרכי הוראה.


המשימה שלך

את מורה צעירה אידאליסטית, חרוצה, מאמינה בחידושים,  ונלהבת. את מאוד רוצה שהתלמידים שלך יהנו מחווית למידה איכותית, ישחקו ויתרגלו . את חוקרת את הרשת מוצאת משחקוני תרגול מייצרת לבד משחקים ממוחשבים ומשחקי קופסה. 


משאבים

מערכה - 01

גלעד מורה לגאוגרפיה

נשוי, אב לחמישה. מדריך טיולים במקור, עושה הסבה להוראת גאוגרפיה.
הוא נגד משחקים ממוחשבים ובעד משחקי חוץ חווייתיים בלבד.


המשימה שלך

אתה מאמין שמשחקים חוויתיים מעודדים תקשורת פיזית (ODT (Out Door Training

מחפש דרכים ליצירת שיתוף פעולה " שיסתכלו סוף סוף אחד לשני בעיניים..."

אתה נגד משחקים ממוחשבים וטוען שהילדים מבלים הרבה מדי זמן מול מסך. שאין טעם בדחיפה שלהם לעוד זמן כזה.


משאבים

מערכה - 01

לינוי מורה לאנגלית

אם חד הורית, לבן 8. 15 שנה בהוראה. 
בעד משחקים ממוחשבים וחושבת שמשחקי קופסה זמנם עבר!


המשימה שלך

את מורה שמבלה הרבה ברשתות חברתיות ומקצועיות, מאמינה ששיטת ההוראה צריכה להשתנות בהתאם לרוח המאה ה-21. את רואה את הפוטנציאל בחכמת ההמונים ומשלבת בהוראה שלך רק משחקים ממוחשבים, אפליקציות ותכנות ענן. את חושבת שמשחקי קופסה זמנם עבר!


משאבים

מערכה - 01

מערכה 1: בואו נשחק?!1.

הודעה פומבית

אני מזכירה לכם שהדיון שאתם משתתפים בו הוא המשך של הדיון הסוער שהתחיל בחדר המורים לגבי השימוש בסמראטפון בשיעור.

נסו לשכנע אחד את השני שהגישה של הדמות שלכם היא הנכונה ביותר!

אנא נמקו את תשובתכם ועמדותיכם והשתמשו במשאבים שלכם ודוגמאות שתמצאו מהרשת להוספת ציטוטים ודוגמאות רלוונטים.


הצבעה

אז מה דעתכם?

שימו לב -בשלב זה,  יש להצביע לפי דעתכם האישית ולא של דמות המשחק.אפשרות 1
לא לאפשר לילדים שימוש במשחקים ממוחשבים או מכל סוג שהוא בהוראה
אפשרות 2
כל משחק בין אם הוא משחק קופסה או ממוחשב יכול לעזור בתהליכי הוראה-למידה
אפשרות 3
רק משחקים חוויתיים קבוצתיים
אפשרות 4
רק משחקים ממוחשבים. משחקי קופסה זמנם עבר!


הודעת תוצאה למקרה שרוב חברי הקבוצה הצביעו אפשרותאפשרות 1

רובכם לא בעד שינויים ודוגלים בשיטה המסורתית שאין לאפשר לילדים שימוש במשחקים ממוחשבים או מכל סוג שהוא בהוראה

 

תם המשחק - תודה על השתתפותכם!


אפשרות 2

המשחק בשבילכם הוא שיטת ההוראה הטובה ביותר.

רובכם החלטתם שכל משחק בין אם הוא משחק קופסה או ממוחשב יכול לעזור בתהליכי הוראה-למידה

 

תם המשחק - תודה על השתתפותכם!


אפשרות 3

אתם מאמינים שמשחקים חוויתיים וקבוצתיים הם הדרך להוראה טובה.

 

תם המשחק - תודה על השתתפותכם!


אפשרות 4

משחקי קופסה זמנם עבר!

רובכם החלטתם , רק משחקים ממוחשבים!

 

תם המשחק - תודה על השתתפותכם!
נקודות מעניינות לדיון

  1. איזו שיטה אתם הייתם מאמצים לשימוש בכיתה שלכם?
  2. איך לדעתכם תיראה כיתת העתיד של שנות ה- 2055 , האם השיטה הפרונטלית תמשיך? האם משחק יהיה חלק בלתי נפרד מההוראה?
  3. האם יש מקום למשחקים שאינם מתרגלים ידע בתחום מסוים?
  4. אם משלבים משחקים שונים האם יש להם מקום בערוץ הלמידה המרכזי או כחוויה לאחר סיום הלמידה